SPONSOR I PARTNER STRATEGICZNY:
Schneider-Electric

SPONSORZY:
Rada Rodziców Microsoft Fundacja Czackiego ROBYG - art of building Uczelnia Łazarskiego Warszawa - Studia wyższe

PARTNERZY:
MU Interactive Media Reklamownia Obsługa imprez PANASONIC Salon muzyczny RnR Serduszko dla Dzieci

PARTNERZY:
TVPW Warszawska szkoła filmowa

PATRONI HONOROWI:
Miasto stołeczne Warszawa Śródmieście

PATRONI MEDIALNI:
Fabryka zespołów DużeKa Independent - polska kultura niezależna. Radio KAMPUS

PATRONI MEDIALNI:
wawcity.pl WeAre.pl Radio Warszawa

SZKOŁY PARTNERSKIE:
LELEWEL Hoffmanowa Kochanowski Kołłątaj

Regulamin Zgłoszeń:


1. Czacki Second Stage (dalej nazywany „CSS”) jest imprezą charytatywną, odbywającą się 21 i 22 czerwca 2013 w XXVII LO im. Tadeusza Czackiego , mieszczącym się przy ulicy Polnej 5 w Warszawie.

2. Na koncercie mogą wystąpić wokaliści lub zespoły w skład których wchodzi minimum jeden uczeń warszawskiego liceum, absolwenci XXVII LO oraz rodzina uczniów XXVII LO.

3. W celu wystąpienia należy do dnia 1 maja 2013 roku wypełnić formularz zgłoszeniowy zamieszczony na stronie internetowej.

4. Wypełnienie i przesłanie formularza nie gwarantuje wystąpienia na deskach CSS.

5. Od momentu zgłoszenia zespołami zajmuje się sekcja STAGE, która pełni rolę opiekuna i dyrektora artystycznego koncertu.

6. O zakwalifikowaniu do grona wykonawców decyduje sekcja STAGE po uprzednim przesłuchaniu przykładowych utworów dostarczonych przez zespół/ wokalistę.

7. W przypadku braku własnego materiału (na podst. p. 5), organizatorzy mogą wyznaczyć, po uprzednim ustaleniu terminu, obowiązkowe przesłuchania. Niestawienie się na nie jest jednoznaczne z wykluczeniem z listy wykonawców koncertu CSS 2013.

8. O możliwości wystąpienia decyduje głównie poziom wokalny oraz instrumentalny wykonawców. Jest on określany na podstawie subiektywnej opinii organizatorów koncertu CSS 2013. Mogą oni odrzucić wykonawców, niespełniających zarówno ich oczekiwania, jak i możliwości czasowe festiwalu.

9. Organizatorzy nie są zobowiązani do podania przyczyn wykluczenia (na podst. p. 8) z listy wykonawców koncertu CSS 2013.

10. Sekcja STAGE zastrzega sobie również możliwość usunięcia artysty z listy wykonawców koncertu CSS 2013 w przypadku braku jakiegokolwiek kontaktu z przedstawicielem zespołu/wokalistą.

11. Występ na deskach CSS nie może zająć dłużej niż 30 minut.

12. Wykonawca/ Zespół, który zakwalifikował się do grona wykonawców CSS 2013 ma obowiązek stawić się na próbie scenicznej w terminie ustalonym przez organizatorów. W przeciwnym wypadku wykonawca nie będzie mógł wystąpić podczas koncertu CSS 2013.

13. Wszystkie indywidualne potrzeby odnośnie sprzętu lub czasu występu należy kierować do sekcji STAGE do dnia 2 czerwca 2013 r. Po tym terminie organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odmowy zapewnienia sprzętu lub preferowanego czasu grania.

14. Kontakt z wykonawcami sprawuje sekcja STAGE. Wszystkie bieżące informacje oraz aktualne ogłoszenia będę przesyłane na maila wykonawcy, podanego podczas zgłoszenia. W przypadku pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z sekcją STAGE na maila: stage@koncertcss.pl

15. Zgłaszając się do występu, artyści wyrażają zgodę na publikowanie zdjęć oraz nagrań audio i video z koncertu w celach reklamowych.

16. Interpretacja regulaminu należy do Organizatora.